Kontakt

Informacji na temat Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego udzielają Organizatorzy z Grupy Rybackiej “Opolszczyzna”: